Zasady i Warunki

 1. Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania („Warunki korzystania”) określone poniżej, ponieważ dotyczą one dostępu i korzystania z naszych usług, w tym naszych różnych witryn internetowych, interfejsów API, powiadomień e-mail, aplikacji, przycisków i widżetów („Usługi”) oraz wszelkie informacje, teksty, grafiki, zdjęcia lub inne materiały przesłane, pobrane lub pojawiające się w Usługach (łącznie określane jako „Zawartość”). Twój dostęp do Usług i korzystanie z nich oznacza akceptację niniejszych Warunków Użytkowania oraz zgodę na ich przestrzeganie oraz wszelkie inne obowiązujące warunki, o których mowa w niniejszym dokumencie bezwzględnie.

 1. Inne obowiązujące warunki
  1. Niniejsze Warunki użytkowania odnoszą się do dodatkowych warunków w naszej Polityce prywatności Witryny, które mają również zastosowanie do korzystania z naszych Usług.
  2. Nasza Polityka Prywatności Witryny określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne. Rozumiesz, że korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie (zgodnie z Polityką prywatności Witryny) tych informacji, w tym przekazywanie tych informacji zarówno w Hongkongu, jak i poza nim w celu przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez nas. W ramach świadczenia Usług możemy być zmuszeni do zapewnienia Ci określonych komunikatów, takich jak ogłoszenia o usługach i wiadomości administracyjne. Te komunikaty są uważane za część Usług i Twojego konta FLYDESK, z których otrzymywania możesz nie mieć możliwości zrezygnowania.
 1. Informacje o nas

Siedziba główna w Hongkongu: usługi świadczone są przez firmę Profindup Limited działającą pod globalnie chronionym znakiem towarowym FLYDESK. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Hongkongu pod numerem 66130607 i mamy siedzibę pod adresem Profindup Limited (FLYDESK), Unit 2A, 17/F, Glenealy Tower, No.1 Glenealy, Central, Hongkong. +852 3124 2888.

Dane kontaktowe: hello@flydesk.com,

 1. Zmiany warunków

Możemy od czasu do czasu zmieniać Warunki użytkowania według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Ciebie. Kontynuując korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian w Warunkach użytkowania, wyrażasz zgodę na związanie się takimi zmianami.

 1. Zmiany w naszych usługach
  1. Świadczone przez nas Usługi stale się rozwijają, a forma i charakter świadczonych przez nas Usług może od czasu do czasu ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponadto możemy zaprzestać (na stałe lub tymczasowo) świadczenia Usług (lub jakichkolwiek funkcji w ramach Usług) Państwu lub ogólnie użytkownikom i nie będziemy w stanie powiadomić Państwa o tym z wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie również prawo do ustanawiania limitów użytkowania i przechowywania według własnego uznania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
  2. Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi, wyraźnych lub dorozumianych, że nasze Usługi lub jakiekolwiek treści na naszej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne.
 1. Dostęp do naszych usług
  1. Nie gwarantujemy, że nasze Usługi lub jakiekolwiek treści będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Dostęp do naszych Usług jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub dowolną część naszych Usług bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasze Usługi będą niedostępne w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
  2. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszych Usług.
  3. Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszych Usług za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.
 1. Twoje konto i hasło
  1. Ponosisz odpowiedzialność za ochronę hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usług oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane w ramach Twojego hasła. Zachęcamy do używania „silnych” haseł (hasła, które zawierają kombinację wielkich i małych liter, cyfr i symboli) na swoim koncie. Musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie możesz ich ujawniać żadnej stronie trzeciej. Profindup ograniczona (FLYDESK)nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do powyższego.
  2. Mamy prawo do zablokowania dowolnego hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.
  3. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twoje hasło, musisz niezwłocznie nas powiadomić na adres hello@flydesk.com.
 1. Twoja licencja na korzystanie z usług
  1. Profindup ograniczona (FLYDESK) udziela użytkownikowi osobistej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencyjnych, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez nas w ramach Usług. Niniejsza licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie użytkownikowi korzystania i czerpania korzyści z Usług świadczonych przez Profindup ograniczona (FLYDESK), w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania.
  2. Licencja umożliwia dostęp i korzystanie z platformy internetowej FLYDESK (strona internetowa i aplikacje), za pośrednictwem której partnerzy FLYDESK w obszarze roboczym tworzą wykazy dla obszarów roboczych, których są właścicielami lub mają uprawnienia do udostępniania lub wynajmowania dostępu użytkownikom FLYDESK, którzy mogą uczyć się, pytać i rezerwować z platformy. Rozumiesz i zgadzasz się, że FLYDESK nie jest stroną żadnych umów zawartych między gospodarzami a gośćmi, ani FLYDESK nie jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, agentem ani ubezpieczycielem. FLYDESK nie ma kontroli nad postępowaniem partnerów przestrzeni roboczej FLYDESK, użytkowników FLYDESK ani innych użytkowników-gości naszej platformy i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
  3. Bezpłatny dzień próbny FLYDESK Workspace: Bezpłatna dzienna wersja próbna FLYDESK Workspace to bezpłatna i ekskluzywna korzyść tylko dla członków FLYDESK, ważna jednorazowo, aby uzyskać dostęp do lokalizacji obszaru roboczego uczestniczącej w programie bezpłatnej wersji próbnej. Bezpłatny dzień próbny umożliwia dostęp do bezpłatnego hot deska przez 1 dzień w godzinach pracy. Bezpłatna wersja próbna jest ważna tylko dla obszaru roboczego, którego użytkownik nigdy wcześniej nie odwiedził. Bezpłatna wersja próbna wymaga sprawdzenia opinii po zakończeniu okresu próbnego.
  4. Kredyty FLYDESK: Kredyty FLYDESK można natychmiast kupić kartą kredytową lub przelewem bankowym, aby uzyskać dostęp do sieci FLYDESK Workspace Network. Członkowie FLYDESK uzyskają dostęp do lepszych ofert w ramach sieci obszaru roboczego. Gdy użytkownicy FLYDESK kupią kredyty FLYDESK, mogą zarezerwować sale konferencyjne lub biurka dostępne na żądanie w sieci FLYDESK Workspace Network. Jeśli użytkownicy FLYDESK chcieliby zarezerwować miejsce do pracy w kraju akceptującym inną walutę niż ta, w której kupiłeś kredyty, FLYDESK pobierze opłatę w wysokości 3% według aktualnego kursu wymiany walut. W przypadku anulowania rezerwacji obszaru roboczego, kredyty wykorzystane do rezerwacji mogą zostać zwrócone w zależności od warunków określonych przez partnera obszaru roboczego. Kredyty nie mają daty wygaśnięcia, o ile użytkownicy FLYDESK posiadają konto FLYDESK. Jeśli użytkownicy FLYDESK chcieliby otrzymać zwrot salda kredytu FLYDESK na swoje konto bankowe, pobierzemy opłatę za przelew bankowy w wysokości co najmniej 10% w zależności od banku docelowego.
 1. Nasze prawa własności intelektualnej
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do Profindup ograniczona (FLYDESK)lub masz legalną licencję na Profindup ograniczona (FLYDESK) do użytku w związku z Usługami. Wszelkie prawa wynikające z obowiązujących przepisów są niniejszym zastrzeżone. Nie wolno przesyłać, publikować, publikować, reprodukować, transmitować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób żadnego elementu samej witryny ani tworzyć w związku z tym prac pochodnych, ponieważ witryna jest chroniona prawami autorskimi zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Zgadzasz się, że możemy swobodnie wykorzystywać, ujawniać, przyjmować i modyfikować wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, propozycje, sugestie, komentarze i inne komunikaty i informacje dostarczone nam przez Ciebie („Opinia”) w związku z Usługami i/lub korzystaniem z Usług bez żadnych opłat. Niniejszym zrzekasz się i zgadzasz się zrzec wszelkich praw i roszczeń z tytułu wszelkich świadczeń, opłat, tantiem, opłat i/lub innych płatności w związku z naszym wykorzystaniem, ujawnieniem, przyjęciem i/lub modyfikacją dowolnej lub całości Twojej Opinii.
 1. Twoje prawa
  1. Zachowujesz swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usługach lub za ich pośrednictwem. Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treści w Usługach lub za ich pośrednictwem, udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na używanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie , wyświetlać i rozpowszechniać takie Treści w dowolnych mediach lub metodach dystrybucji (obecnie znanych lub opracowanych później).
  2. Zgadzasz się, że niniejsza licencja obejmuje prawo do świadczenia, promowania i ulepszania Usług oraz udostępniania Treści przesyłanych do lub za pośrednictwem Usług innym firmom, organizacjom lub osobom, które współpracują z Profindup ograniczona (FLYDESK)w celu dystrybucji, nadawania, dystrybucji lub publikacji takiej Treści w innych mediach i usługach, z zastrzeżeniem naszych warunków korzystania z takich Treści.
  3. Takie dodatkowe zastosowania przez Profindup ograniczona (FLYDESK) lub inne firmy, organizacje lub osoby, które współpracują z Profindup ograniczona (FLYDESK) może zostać wypłacona użytkownikowi bez wynagrodzenia w odniesieniu do Treści, które przesyłasz, publikujesz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usług.
  4. Możemy modyfikować lub dostosowywać Twoje Treści w celu przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania ich w sieciach komputerowych i w różnych mediach i/lub wprowadzać zmiany w Twojej Treści, które są niezbędne do dostosowania i dostosowania tej Treści do wszelkich wymagań lub ograniczeń dowolnych sieci, urządzeń , usługi lub media.
  5. Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z Usług, za wszelkie dostarczane Treści oraz za wszelkie tego konsekwencje, w tym korzystanie z Treści przez innych użytkowników i naszych partnerów zewnętrznych. Rozumiesz, że Twoje Treści mogą być dystrybuowane, transmitowane, rozpowszechniane lub publikowane przez naszych partnerów, a jeśli nie masz prawa do przesyłania Treści do takiego użytku, może to narazić Cię na odpowiedzialność. Profindup Limited (FLYDESK) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Twoich Treści przez Profindup Limited (FLYDESK) zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie do wszelkich przesłanych przez siebie Treści.
 1. Ograniczona odpowiedzialność i gwarancja

Prosimy o uważne zapoznanie się z tą sekcją, ponieważ ogranicza ona odpowiedzialność firmy Profindup Limited (FLYDESK) oraz jej podmiotów dominujących, spółek zależnych, stowarzyszonych, spółek powiązanych, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców (łącznie „ Podmioty firmy Profindup Limited (FLYDESK) ”). Każda z poniższych podsekcji ma zastosowanie tylko w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności w umowach, w związku z czym treść tej sekcji może nie dotyczyć użytkownika. Żadne z postanowień tej sekcji nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek praw, które możesz mieć, które nie mogą być ograniczone zgodnie z prawem. Wszystkie informacje mają wyłącznie charakter ogólny. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie informacje.

  1. TWÓJ DOSTĘP DO NASZYCH USŁUG I KORZYSTANIE Z NICH ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO I JEST ZAPEWNIANE „TAK JAK JEST”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. USŁUGI SĄ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO, A PODMIOTY PROFINDUP Limited (FLYDESK) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO NABYWCY.
  2. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW Profindup Limited (FLYDESK) ORAZ WYŁĄCZNE ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO USŁUG LUB W INNY SPOSÓB JEST PONOWNE WYKONANIE USŁUG WADLIWYCH. W JURYSDYKCJACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. NIE AKCEPTUJEMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE GWARANTUJEMY ŻADNYCH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM NAS LUB NASZYCH USŁUG. NIE JESTEŚMY I NIE BĘDZIEMY STRONĄ ŻADNEJ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKĄKOLWIEK STRONĄ TRZECIA.
  3. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW Profindup Limited (FLYDESK) NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ TYSIĄCA DOLARÓW HONGKONG (1 000 HKD).
  4. Podmioty Profindup ograniczona (FLYDESK)nie gwarantuje ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, że:
   • informacje prezentowane w naszych Usługach są dokładne, adekwatne, aktualne lub wiarygodne lub mogą być wykorzystywane do celów innych niż ogólne odniesienia;
   • informacje prezentowane w naszych Usługach są wolne od wad, błędów, przeoczeń, wirusów lub czegokolwiek, co może zmienić, usunąć, dodać lub uszkodzić oprogramowanie, dane lub sprzęt;
   • wiadomości wysyłane przez Internet, w tym w związku z usługami, będą wolne od przechwycenia, uszkodzenia, błędów, opóźnień lub utraty;
   • dostęp do Usług będzie dostępny lub nieprzerwany;
   • korzystanie z Usług przyniesie określony rezultat; lub
   • wady Usług zostaną naprawione.
  5. Bez ograniczania ogólności powyższego, w żadnym wypadku Podmioty Profindup ograniczona (FLYDESK)ponosić odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, represyjne lub wynikowe straty lub szkody, w tym utratę działalności lub zysków, wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania lub niemożności korzystania z informacji lub usług, nawet jeśli którykolwiek z Podmiotów Profindup ograniczona (FLYDESK) został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej utraty lub uszkodzenia.
  6. Będziesz ćwiczyć i polegać wyłącznie na własnych umiejętnościach i osądzie podczas korzystania i interpretacji informacji oraz korzystania z usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z informacji i Usług jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.
  7. Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli korzystanie z Usług nie przebiega w sposób zadowalający i/lub, w stosownych przypadkach, nie otrzymasz od nas odpowiednich odpowiedzi na takie korzystanie, jak określono w niniejszych Warunkach korzystania lub w inny sposób, zalecamy skontaktowanie się z nami pod adresem hello@flydesk.com. Żaden taki brak odpowiedzi nie będzie uważany za przyzwolenie lub zrzeczenie się.
  8. Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w niniejszym Regulaminie będzie miało zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 1. Treść w usługach
  1. Za całą Treść, publikowaną publicznie lub przesyłaną prywatnie, odpowiada wyłącznie osoba, która stworzyła taką Treść.
  2. Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami, a także będziesz odpowiedzialny wobec nas i zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia tej gwarancji, a także będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie gwarancji.
  3. Wszelkie treści, które przesyłasz do naszej witryny, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a my mamy prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania stronom trzecim wszelkich takich treści w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość każdej stronie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek treści publikowane lub przesyłane przez Ciebie do naszej witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek treści publikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika naszej witryny.
  4. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników naszej witryny nie reprezentują naszych poglądów ani wartości. Zachowujemy prawo do usunięcia wszelkich postów, które zamieszczasz na naszej stronie, jeśli naszym zdaniem Twój post nie jest zgodny z naszymi standardami treści. Nie popieramy, nie wspieramy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy kompletności, prawdziwości, dokładności ani wiarygodności jakichkolwiek Treści lub komunikatów publikowanych za pośrednictwem Usług ani nie popieramy jakichkolwiek opinii wyrażonych za pośrednictwem Usług. Rozumiesz, że korzystając z Usług, możesz być narażony na Treści, które mogą być obraźliwe, szkodliwe, niedokładne lub w inny sposób nieodpowiednie, a w niektórych przypadkach na wpisy, które zostały błędnie oznaczone lub w inny sposób wprowadzają w błąd.
  5. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek Treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z Usługi dowolnej strony trzeciej, w tym bez ograniczeń wszelkie zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie strony trzeciej lub korzystanie z jakichkolwiek Treści publikowanych, przesyłanych pocztą elektroniczną, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usług lub transmitowanych w innym miejscu.
  6. Nie możemy monitorować ani kontrolować Treści publikowanych za pośrednictwem Usług i nie możemy brać odpowiedzialności za takie Treści. Jakiekolwiek użycie lub poleganie na jakichkolwiek Treściach lub materiałach opublikowanych za pośrednictwem Usług lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem Usług odbywa się na własne ryzyko.
 1. Polityka praw autorskich do treści
  1. Profindup ograniczona (FLYDESK)szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od użytkowników Usług. Odpowiadamy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem i są nam odpowiednio przekazywane. Jeśli uważasz, że Twoje Treści zostały skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż nam następujące informacje: (i) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu; (ii) identyfikację dzieła chronionego prawami autorskimi, które rzekomo zostało naruszone; (iii) identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma być zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału; (iv) Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail; (v) oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz (vi) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści, które rzekomo naruszają prawa, bez wcześniejszego powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania i bez odpowiedzialności wobec Ciebie. W odpowiednich okolicznościach usuniemy również konto użytkownika, jeśli zostanie on uznany za wielokrotnego naruszyciela. Nasz adres do zawiadomień o domniemanym naruszeniu praw autorskich pojawiających się w Usługach to hello@flydesk.com.
 1. Korzystanie z usług
  1. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie (ale nie będziemy mieć obowiązku) do usunięcia lub odmowy rozpowszechniania jakichkolwiek Treści w Usługach, do zawieszenia lub usunięcia użytkowników oraz do odzyskania nazw użytkowników bez odpowiedzialności wobec Ciebie. Zastrzegamy sobie również prawo do dostępu, czytania, przechowywania i ujawniania wszelkich informacji, które w uzasadniony sposób uważamy za konieczne do (i) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub nakazów rządowych, (ii) egzekwowania Warunków użytkowania, w tym dochodzenia potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy, (iii) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi, (iv) odpowiadać na prośby użytkownika o pomoc lub (v) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Profindup ograniczona (FLYDESK) jego użytkowników i opinii publicznej.
  2. Nie gwarantujemy, że nasze Usługi będą bezpieczne lub wolne od błędów lub wirusów. Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.
  3. Użytkownik nie może wykonywać żadnej z poniższych czynności podczas uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich: (i) uzyskiwania dostępu, manipulowania lub korzystania z niepublicznych obszarów Usług, Profindup ograniczona (FLYDESK)systemów komputerowych lub technicznych systemów dostarczania Profindup ograniczona (FLYDESK)dostawcy; (ii) sondować, skanować ani testować podatności dowolnego systemu lub sieci lub naruszać lub obchodzić jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania; (iii) uzyskiwać dostęp lub przeszukiwać lub próbować uzyskać dostęp lub przeszukiwać Usługi w jakikolwiek sposób (zautomatyzowany lub inny) inny niż za pośrednictwem naszych obecnie dostępnych, opublikowanych interfejsów, które są przez nas dostarczane (i tylko zgodnie z tymi warunkami), (usuwanie Usługi bez naszej uprzedniej zgody są wyraźnie zabronione); (iv) fałszować jakiegokolwiek nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub postu ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać Usług do wysyłania zmienionych, zwodniczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło; lub (v) zakłócać lub zakłócać (lub próbować to zrobić) dostęp dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi wysyłanie wirusa, trojana, robaka, bomby logicznej lub innego materiału, który jest złośliwy lub szkodliwe technologicznie, przeciążanie, zalewanie, spamowanie, bombardowanie Usług pocztą lub tworzenie skryptów tworzenia Treści w taki sposób, aby zakłócać lub powodować nadmierne obciążenie Usług.
  4. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszych Usług natychmiast wygaśnie.
 1. Linkowanie do nas

Możesz tworzyć linki do naszych Usług, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani nie wykorzysta jej. Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli taka nie istnieje. Nie możesz umieszczać łącza do naszych Usług na żadnej stronie internetowej, która nie jest Twoją własnością. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia.

 1. Linki i zasoby stron trzecich w naszej witrynie
  1. Linki z Usług mogą przenosić Cię do innych witryn lub usług, a Ty przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Profindup ograniczona (FLYDESK)nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani dostępność jakichkolwiek Informacji dostarczanych przez usługi i strony internetowe osób trzecich.
  2. Usługi mogą zawierać reklamy, które mogą być ukierunkowane na Treści lub informacje w Usługach, zapytania kierowane za pośrednictwem Usług lub inne informacje. Rodzaje i zakres reklamy przez Profindup ograniczona (FLYDESK)w Usługach mogą ulec zmianie. W zamian za udzielenie przez nas dostępu do Usług i korzystania z nich, zgadzasz się, że Profindup ograniczona (FLYDESK) a jego zewnętrzni dostawcy i partnerzy mogą umieszczać takie reklamy w Usługach lub w związku z wyświetlaniem Treści lub informacji z Usług, niezależnie od tego, czy zostały przesłane przez Ciebie lub inne osoby.
  3. Łącza do innych stron internetowych i usług nie stanowią poparcia przez nas takich stron internetowych lub usług ani Informacji, produktów, reklam lub innych materiałów udostępnianych przez takie strony trzecie.
 1. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, roszczeniami, działaniami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi opłatami prawnymi) w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania i/ lub korzystanie z witryny. W razie potrzeby możemy uczestniczyć w obronie wszelkich roszczeń lub działań oraz w negocjacjach dotyczących ugody. Żadna ugoda, która może negatywnie wpłynąć na nasze prawa lub obowiązki, nie zostanie zawarta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt i za powiadomieniem użytkownika, do przyjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń lub działań.

 1. Odcięcie

Nielegalność, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji nie ma wpływu na jego legalność, ważność lub wykonalność zgodnie z prawem jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani legalność, ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.

 1. Kilku użytkowników

W przypadku dwóch lub więcej osób korzystających z niniejszego Regulaminu jako użytkownik, ich odpowiedzialność wynikająca z Regulaminu jest solidarna, a ich prawa są wspólne.

 1. Zrzeczenie się

Żadne niewykonanie lub opóźnienie przez stronę w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego przewidzianego w niniejszej umowie lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka naprawczego, ani nie uniemożliwia ani nie ogranicza dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego . Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa lub środka zaradczego nie uniemożliwi ani nie ograniczy dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

 1. Zakończenie
  1. Warunki użytkowania będą obowiązywać do momentu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas w następujący sposób.
  2. Możesz rozwiązać umowę z nami w dowolnym momencie z dowolnego powodu, dezaktywując swoje konta i zaprzestając korzystania z Usług. Nie musisz nas szczegółowo informować o zaprzestaniu korzystania z Usług.
  3. Możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konta lub zaprzestać świadczenia Ci wszystkich lub części Usług w dowolnym momencie z dowolnego powodu, w tym między innymi, jeśli mamy uzasadnione przekonanie: (i) Użytkownik naruszył niniejsze Warunki użytkowania lub (ii ) stwarzasz dla nas ryzyko lub możliwe narażenie prawne; lub (iii) nasze świadczenie Usług na rzecz użytkownika nie jest już opłacalne. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię na adres e-mail powiązany z Twoim kontem lub przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta.
  4. We wszystkich takich przypadkach każde postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, które w sposób wyraźny lub dorozumiany ma wejść lub pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy lub po jej rozwiązaniu, pozostanie w pełnej mocy.
  5. Żadne z postanowień tej sekcji nie ma wpływu na nasze prawa do zmiany, ograniczenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego powiadomienia, jak określono powyżej w punkcie 5 Zmiany w naszych usługach .
 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. Zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Hongkongu.

 1. Języki

W przypadku rozbieżności między angielską i innymi wersjami językowymi niniejszych Warunków użytkowania a treścią tej witryny, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2020 r.