Algemene voorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden

Lees de gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden”) hieronder uiteengezet, aangezien ze van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van onze diensten, inclusief onze verschillende websites, API’s, e-mailmeldingen, applicaties, knoppen en widgets (de “Diensten"), en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's of andere materialen die zijn geüpload, gedownload of verschijnen op de Services (gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud”). Uw toegang tot en gebruik van de Services betekent dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en ermee instemt hieraan gebonden te zijn en alle andere toepasselijke voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen.

 1. Andere toepasselijke voorwaarden
  1. Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de aanvullende voorwaarden in ons websiteprivacybeleid, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze diensten.
  2. Ons websiteprivacybeleid beschrijft de voorwaarden waaronder we alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. Door onze Services te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. U begrijpt dat u door uw gebruik van de Services instemt met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het Privacybeleid van de Website) van deze informatie, inclusief de overdracht van deze informatie zowel binnen als buiten Hong Kong voor opslag, verwerking en gebruik door ons. Als onderdeel van het leveren van de Services aan u, moeten we u mogelijk bepaalde communicatie verstrekken, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten. Deze communicatie wordt beschouwd als onderdeel van de Services en uw FLYDESK-account, waarvoor u zich mogelijk niet kunt afmelden voor ontvangst.
 1. Informatie over ons

Hoofdkantoor in Hong Kong: de diensten worden geleverd door Profindup Limited, opererend onder het wereldwijd beschermde handelsmerk FLYDESK. Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Hong Kong met registratienummer 66130607 en hebben onze maatschappelijke zetel te Profindup Limited (FLYDESK), Unit 2A, 17/F, Glenealy Tower, No.1 Glenealy, Central, Hong Kong. +852 3124 2888.

Contactgegevens: hallo@flydesk.com,

 1. Wijzigingen van voorwaarden

We kunnen de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. Door de Services te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen.

 1. Wijzigingen in onze diensten
  1. De Diensten die wij leveren zijn altijd in ontwikkeling en de vorm en aard van de Diensten die wij leveren kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Bovendien kunnen we (permanent of tijdelijk) stoppen met het leveren van de Services (of functies binnen de Services) aan u of aan gebruikers in het algemeen en kunnen we u niet van tevoren op de hoogte stellen. We behouden ook het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u beperkingen te stellen aan het gebruik en de opslag.
  2. We geven geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze Diensten of enige inhoud op onze site juist, volledig of up-to-date is.
 1. Toegang tot onze diensten
  1. We kunnen niet garanderen dat onze Services, of enige inhoud, altijd beschikbaar of ononderbroken zullen zijn. Toegang tot onze Diensten is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen alle of een deel van onze Services opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze Diensten om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.
  2. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze Diensten.
  3. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze Diensten via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en bepalingen, en dat zij deze naleven.
 1. Uw account en wachtwoord
  1. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord. We raden u aan om "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen gebruiken) voor uw account te gebruiken. U dient dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken. Profindup Limited (FLYDESK)kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van het bovenstaande.
  2. We hebben het recht om elk wachtwoord, ongeacht of het door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
  3. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via hello@flydesk.com.
 1. Uw licentie om de services te gebruiken
  1. Profindup Limited (FLYDESK) geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die u door ons wordt geleverd als onderdeel van de Services. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om u in staat te stellen gebruik te maken van en te profiteren van de Services zoals geleverd door: Profindup Limited (FLYDESK), op de manier toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.
  2. De licentie geeft toegang tot en gebruik van het FLYDESK online platform (website en applicaties), waarmee FLYDESK-werkruimtepartners lijsten maken voor de werkruimten die ze bezitten of autorisatie hebben om de toegang te delen of te verhuren aan FLYDESK-gebruikers, die kunnen leren, informeren en boeken vanaf het perron. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat FLYDESK geen partij is bij overeenkomsten die tussen verhuurders en gasten zijn aangegaan, en dat FLYDESK ook geen makelaar, agent of verzekeraar is. FLYDESK heeft geen controle over het gedrag van FLYDESK-werkruimtepartners, FLYDESK-gebruikers of andere gastgebruikers van ons platform, en wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af voor zover maximaal toegestaan door de wet.
  3. FLYDESK Workspace Gratis dagproef: Een FLYDESK Workspace Free Day Trial is een gratis en exclusief voordeel voor FLYDESK-leden en is eenmalig geldig voor toegang tot een workspace-locatie die deelneemt aan het gratis proefprogramma. De Free Day Trial geeft toegang tot een gratis hotdesk voor 1 dag tijdens openingstijden. De gratis proefdag is alleen geldig voor een werkplek die nog nooit eerder door de gebruiker is bezocht. Voor de gratis proefperiode is feedback na de proefperiode vereist.
  4. FLYDESK-tegoeden: FLYDESK Credits kunnen direct worden gekocht met een creditcard of via bankoverschrijving om toegang te krijgen tot het FLYDESK Workspace Network. FLYDESK-leden krijgen toegang tot betere deals binnen het werkruimtenetwerk. Zodra FLYDESK-gebruikers FLYDESK-credits hebben gekocht, kunnen ze vergaderruimten of bureaus reserveren die op aanvraag beschikbaar zijn binnen het FLYDESK Workspace Network. Als FLYDESK-gebruikers een werkruimte willen boeken in een land dat een andere valuta accepteert dan het land waarin je je credits hebt gekocht, brengt FLYDESK een vergoeding van 3% in rekening op basis van de huidige wisselkoers. In het geval van annulering van een werkruimteboeking, kunnen credits die voor de boeking zijn gebruikt worden terugbetaald, afhankelijk van de voorwaarden die door de werkruimtepartner zijn gesteld. Credits hebben geen vervaldatum zolang FLYDESK-gebruikers een FLYDESK-account hebben. Als FLYDESK-gebruikers een terugbetaling van hun FLYDESK-tegoed op hun bankrekening willen, houden we een bankoverschrijvingstarief van minimaal 10% in, afhankelijk van de bestemmingsbank.
 1. Onze intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle bestaande intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten behoren toe aan: Profindup Limited (FLYDESK)of waarvoor een wettige vergunning is verleend om Profindup Limited (FLYDESK) voor gebruik in verband met de Diensten. Alle rechten onder de toepasselijke wetgeving zijn hierbij voorbehouden. U mag op geen enkele manier enig onderdeel van de website zelf uploaden, posten, publiceren, reproduceren, verzenden of distribueren of afgeleide werken daarvan maken, aangezien de website auteursrechtelijk beschermd is onder de toepasselijke wetgeving.
  2. U stemt ermee in dat we vrij zijn om alle ideeën, concepten, knowhow, voorstellen, suggesties, opmerkingen en andere communicatie en informatie die door u aan ons is verstrekt, te gebruiken, bekend te maken, over te nemen en te wijzigen (de "Feedback”) in verband met de Services en/of uw gebruik van de Services zonder enige betaling aan u. U doet hierbij afstand van en gaat ermee akkoord afstand te doen van alle rechten en vorderingen voor vergoedingen, vergoedingen, royalty's, kosten en/of andere betalingen met betrekking tot ons gebruik, openbaarmaking, goedkeuring en/of wijziging van een of al uw Feedback.
 1. Jou rechten
  1. U behoudt uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Services. Door Inhoud op of via de Services in te dienen, te plaatsen of weer te geven, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht op sublicentie) om te gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, wijzigen, publiceren, verzenden , dergelijke inhoud weergeven en distribueren in alle media of distributiemethoden (nu bekend of later ontwikkeld).
  2. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om de Services te leveren, te promoten en te verbeteren en om Content die is ingediend bij of via de Services beschikbaar te stellen aan andere bedrijven, organisaties of individuen die samenwerken met Profindup Limited (FLYDESK)voor de syndicatie, uitzending, distributie of publicatie van dergelijke inhoud op andere media en diensten, onderhevig aan onze algemene voorwaarden voor het gebruik van dergelijke inhoud.
  3. Dergelijke extra toepassingen door Profindup Limited (FLYDESK) of andere bedrijven, organisaties of individuen die samenwerken met Profindup Limited (FLYDESK) kan worden gedaan zonder dat er aan u een vergoeding wordt betaald met betrekking tot de Inhoud die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Services.
  4. We kunnen uw inhoud wijzigen of aanpassen om deze via computernetwerken en in verschillende media te verzenden, weer te geven of te distribueren en/of wijzigingen aan uw inhoud aan te brengen die nodig zijn om die inhoud te conformeren aan en aan te passen aan eventuele vereisten of beperkingen van netwerken, apparaten , diensten of media.
  5. U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Services, voor alle Inhoud die u levert en voor alle gevolgen daarvan, inclusief het gebruik van uw Inhoud door andere gebruikers en onze externe partners. U begrijpt dat uw inhoud kan worden gesyndiceerd, uitgezonden, gedistribueerd of gepubliceerd door onze partners en als u niet het recht hebt om inhoud voor dergelijk gebruik in te dienen, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Profindup Limited (FLYDESK) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik van uw Inhoud door Profindup Limited (FLYDESK) in overeenstemming met deze Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen aan alle inhoud die u indient.
 1. Beperkte aansprakelijkheid en garantie

Lees dit gedeelte aandachtig door, aangezien het de aansprakelijkheid van Profindup Limited (FLYDESK) en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, partners en licentiegevers (gezamenlijk de " Entiteiten van Profindup Limited (FLYDESK) ”). Elk van de onderstaande subsecties is alleen van toepassing voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Sommige rechtsgebieden staan het afwijzen van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid in contracten niet toe, en als gevolg daarvan is de inhoud van deze sectie mogelijk niet op u van toepassing. Niets in deze sectie is bedoeld om uw rechten te beperken die mogelijk niet wettelijk beperkt zijn. Alle informatie is alleen voor uw algemene referentie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie.

  1. UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO EN WORDT GELEVERD "AS IS", "ZOALS BESCHIKBAAR". DE DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND VOOR UW PERSOONLIJK GEBRUIK EN DE ENTITEITEN VAN Profindup Limited (FLYDESK) GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIGE DOEL.
  2. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN Profindup Limited (FLYDESK) EN UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF ANDERSZINS, IS HET HERUITVOEREN VAN DEFECTE DIENSTEN. IN JURISDICTIES DIE DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SOORTEN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, WORDT ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. WIJ ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF GARANDEREN GEEN ENKEL MATERIAAL, PRODUCT OF DIENSTEN DIE VIA ONS OF ONZE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN. WIJ ZIJN EN ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ.
  3. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN Profindup Limited (FLYDESK) HOGER ZIJN DAN DUIZEND HONGKONG DOLLARS (1.000 HKD).
  4. de entiteiten van Profindup Limited (FLYDESK)garandeert of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid dat:
   • de informatie die in onze Services wordt gepresenteerd, is nauwkeurig, adequaat, actueel of betrouwbaar, of kan voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor algemene referentie;
   • de informatie die in onze Services wordt gepresenteerd, vrij is van defecten, fouten, weglatingen, virussen of iets anders dat uw software, gegevens of apparatuur kan veranderen, wissen, toevoegen of beschadigen;
   • berichten die via internet worden verzonden, ook in verband met de diensten, vrij zijn van onderschepping, corruptie, fouten, vertragingen of verlies;
   • toegang tot de Services zal beschikbaar zijn of ononderbroken zijn;
   • het gebruik van de Services zal een bepaald resultaat opleveren; of
   • gebreken in de Diensten zullen worden verholpen.
  5. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zullen de Entiteiten van Profindup Limited (FLYDESK)aansprakelijk zijn jegens u of een andere persoon voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade of schade, inclusief enig verlies van zaken of winst, voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen om de informatie of de diensten te gebruiken, zelfs als een van de entiteiten van Profindup Limited (FLYDESK) op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.
  6. U oefent en vertrouwt uitsluitend op uw eigen vaardigheid en oordeel bij uw gebruik en interpretatie van de informatie en het gebruik van de diensten. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de informatie en de Services voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten.
  7. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, als uw gebruik van de Diensten niet naar tevredenheid verloopt en/of, indien van toepassing, u van ons geen passende antwoorden op dergelijk gebruik ontvangt, zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins, wordt u geadviseerd contact met ons op te nemen op hallo@flydesk.com. Een dergelijk uitblijven van een reactie kan niet worden beschouwd als enige instemming of verklaring van afstand.
  8. De beperking van aansprakelijkheid in deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 1. Inhoud over de diensten
  1. Alle inhoud, ongeacht of deze openbaar is geplaatst of privé is verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die de inhoud heeft gemaakt.
  2. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen, en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie en u bent verantwoordelijk voor verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van de garantie.
  3. Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd, en we hebben het recht om dergelijke inhoud voor elk doel te gebruiken, kopiëren, distribueren en bekend te maken aan derden. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door u op onze site is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.
  4. De standpunten van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden. We behouden ons het recht voor om berichten die u op onze site plaatst te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan onze inhoudsnormen. We onderschrijven, ondersteunen, vertegenwoordigen of garanderen niet de volledigheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige Inhoud of communicatie die via de Services is geplaatst, en we onderschrijven geen meningen die via de Services worden geuit. U begrijpt dat u door het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld aan Inhoud die aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig of anderszins ongepast kan zijn, of in sommige gevallen, berichten die verkeerd zijn gelabeld of anderszins bedrieglijk zijn.
  5. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, direct of indirect opgelopen als gevolg van het gebruik van de Diensten door een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van de derde partij, of het gebruik van enige Inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Diensten of elders is uitgezonden.
  6. We mogen de Content die via de Services wordt geplaatst niet controleren of controleren en we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke Content. Elk gebruik van of vertrouwen op Inhoud of materialen die via de Services zijn geplaatst of door u via de Services zijn verkregen, is op eigen risico.
 1. Auteursrechtbeleid voor inhoud
  1. Profindup Limited (FLYDESK)respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat gebruikers van de Diensten hetzelfde doen. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en correct aan ons zijn verstrekt. Als u van mening bent dat uw inhoud is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verstrekt u ons dan de volgende informatie: (i) een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is om namens hen op te treden; (ii) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op is gemaakt; (iii) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (iv) uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres; (v) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (vi) een verklaring dat de informatie in de melding juist is en dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.
  2. We behouden ons het recht voor om Content waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u te verwijderen. In passende omstandigheden zullen we ook het account van een gebruiker beëindigen als wordt vastgesteld dat de gebruiker herhaaldelijk inbreuk pleegt. Ons adres voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Services is hello@flydesk.com.
 1. Gebruik van de diensten
  1. We behouden ons het recht voor om te allen tijde (maar zijn niet verplicht) om Inhoud op de Services te verwijderen of te weigeren om deze te verspreiden, om gebruikers te schorsen of te beëindigen en om gebruikersnamen terug te vorderen zonder aansprakelijkheid jegens u. We behouden ons ook het recht voor om alle informatie in te zien, te lezen, te bewaren en openbaar te maken als we redelijkerwijs nodig achten om (i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek van mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken, (iv) reageren op verzoeken om ondersteuning van gebruikers, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Profindup Limited (FLYDESK) zijn gebruikers en het publiek.
  2. We kunnen niet garanderen dat onze Diensten veilig zijn of vrij zijn van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.
  3. U mag tijdens het openen of gebruiken van de Services geen van de volgende dingen doen: (i) toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Services, Profindup Limited (FLYDESK)'s computersystemen, of de technische leveringssystemen van Profindup Limited (FLYDESK)'s aanbieders; (ii) de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk onderzoeken, scannen of testen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden of omzeilen; (iii) toegang krijgen tot of zoeken naar of proberen toegang te krijgen tot of zoeken naar de Services op enigerlei wijze (geautomatiseerd of anderszins) anders dan via onze momenteel beschikbare, gepubliceerde interfaces die door ons worden geleverd (en alleen in overeenstemming met die algemene voorwaarden), (het schrappen van de Diensten zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitdrukkelijk verboden); (iv) een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of bericht vervalsen, of op enigerlei wijze de Services gebruiken om gewijzigde, bedrieglijke of valse bronidentificerende informatie te verzenden; of (v) de toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of verstoren (of proberen te doen), inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, trojan, worm, logic bomb of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk, overbelasting, overstroming, spamming, postbombardementen van de Services, of door scripts voor het maken van Content op een zodanige manier dat de Services interfereren of een onnodige belasting vormen.
  4. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om onze Services te gebruiken onmiddellijk beëindigd.
 1. Link naar ons

U mag naar onze Services linken op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat. U mag geen link naar onze Services maken op een website die niet uw eigendom is. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 1. Links en bronnen van derden op onze site
  1. De links van de Services kunnen u naar andere sites of services brengen en u erkent en gaat ermee akkoord dat: Profindup Limited (FLYDESK)is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van informatie die wordt verstrekt door diensten en websites van derden.
  2. De Services kunnen advertenties bevatten die gericht kunnen zijn op de Inhoud of informatie over de Services, vragen die via de Services zijn gesteld of andere informatie. De soorten en omvang van reclame door: Profindup Limited (FLYDESK)op de Diensten zijn onderhevig aan verandering. Als tegenprestatie voor het verlenen van toegang tot en gebruik van de Services door ons, gaat u ermee akkoord dat: Profindup Limited (FLYDESK) en zijn externe leveranciers en partners kunnen dergelijke advertenties op de Services plaatsen of in verband met de weergave van Inhoud of informatie van de Services, ongeacht of deze door u of anderen is ingediend.
  3. Links naar andere websites en diensten vormen geen goedkeuring door ons van dergelijke websites of diensten, of de informatie, producten, advertenties of andere materialen die beschikbaar zijn gesteld door dergelijke derden.
 1. Vergoeding

U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade, claims, acties, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten), in verband met of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/ of uw gebruik van de website. We kunnen, indien nodig, deelnemen aan de verdediging van een claim of actie en aan alle onderhandelingen over een schikking. Er zal geen schikking worden getroffen die onze rechten of verplichtingen nadelig kan beïnvloeden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten en na kennisgeving aan u, de exclusieve verdediging en controle van een claim of actie op zich te nemen.

 1. ontslagvergoeding

De onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onder de wet van een rechtsgebied heeft geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid ervan onder de wetten van een ander rechtsgebied, noch op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling.

 1. Meerdere gebruikers

Als er twee of meer personen zijn die zich als gebruiker aan deze Gebruiksvoorwaarden houden, is hun aansprakelijkheid onder de Gebruiksvoorwaarden hoofdelijk en hun rechten zijn gezamenlijk.

 1. Vrijstelling

Geen enkel verzuim of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens deze overeenkomst of de wet wordt verleend, vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken . Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

 1. Beëindiging
  1. De gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing totdat ze door u of ons als volgt worden beëindigd.
  2. U kunt uw overeenkomst met ons op elk moment om welke reden dan ook beëindigen door uw accounts te deactiveren en uw gebruik van de Services te beëindigen. U hoeft ons niet specifiek te informeren wanneer u stopt met het gebruik van de Diensten.
  3. We kunnen uw accounts op elk moment om welke reden dan ook opschorten of beëindigen of stoppen met het leveren van alle of een deel van de Services, inclusief, maar niet beperkt tot, als we redelijkerwijs geloven: (i) u deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of (ii ) u creëert een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons; of (iii) onze levering van de Diensten aan u niet langer commercieel levensvatbaar is. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of de volgende keer dat u probeert toegang te krijgen tot uw account.
  4. In al dergelijke gevallen blijft elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om in werking te treden of van kracht te blijven op of na beëindiging van deze overeenkomst volledig van kracht en van kracht.
  5. Niets in deze sectie is van invloed op onze rechten om de levering van de Services te wijzigen, te beperken of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving, zoals hierboven bepaald in Clausule 5 Wijzigingen in onze services .
 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong. U stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hong Kong.

 1. Talen

In geval van discrepanties tussen de Engelse en andere taalversies van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud van deze site, prevaleert de Engelse versie.

 

Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2020